Prohlášení OS SOO k novele zákona o státní službě

17. 1. 2018

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací, který prostřednictvím svých základních organizací zastupuje valnou většinu státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve správních úřadech, se znepokojením sleduje jak postup legislativních prací, tak i jejich obsah při zamýšlené novelizaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
Novela je připravena narychlo, bez důkladného rozvážení zejména zásadních koncepčních zásahů, v některých oblastech vykazuje velkou míru inklinace k narušení základních principů, na kterých zákon o státní službě stojí, a některých jeho cílů, zejména stabilizace a depolitizace státní správy.

Celý text „Prohlášení OS SOO k novele zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

MV – Setkání se zástupci odborových svazů

17. 1. 2018

 
CSSZ

MV – Setkání zástupců odborových svazů působících v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra

Ve čtvrtek 9. ledna se v budově ministerstva vnitra ČR konalo úvodní setkání Mgr. Lubomíra Metnara s představiteli odborových svazů. Setkání proběhlo formou diskuse, kdy jednotliví předsedové seznámili ministra vnitra s okruhy, které je v rámci sociálního dialogu potřeba přednostně řešit, případně navázat na již započatá jednání. Zástupci OS SOO přednesli požadavek na uzavření Kolektivní dohody vyššího stupně pro příslušníky všech bezpečnostních sborů a dále požádali pana ministra o podporu při vyjednávání o platech, aby případné zvyšování platů se týkalo nejenom příslušníků, ale i civilních zaměstnanců bezpečnostních sborů.

ČSSZ – Nová dávka nemocenského pojištění – otcovská

16. 1. 2018

 
CSSZ

Letos od 1. února si novopečení tatínkové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich miminkem.

Zdroj: ČSSZ – Informace o nové dávce nemocenské pojištění naleznete ZDE.

Zdroj: ČSSZ – Leták „Komu a za jakých podmínek náleží otcovská poporodní péče – otcovská“ naleznete ZDE.

ČMKOS k prezidentské volbě

15. 1. 2018

 
ČMKOS

Největší odborová centrála v ČR plně respektuje legitimní rozhodování voličů v prezidentské volbě, kteří do druhého kola z velké škály osobností vybrali dva silné kandidáty. "Věříme, že naši členové budou při rozhodující volbě přihlížet a rozhodovat se i podle toho, zda budoucí prezident je připraven hájit zájmy nejpočetnější skupiny občanů - zaměstnanců, jejich rodin a generace důchodců," uvedl, předseda ČMKOS Josef Středula.
„Přejeme si, aby budoucí hlava státu byla v duchu masarykovské tradice vnímavým prezidentem s hlubokým vztahem k pravdě," zdůraznil J. Středula. Odbory nechtějí přispívat k polarizaci společnosti a uvádět preferující jméno, věří v moudrý úsudek volič.

Tiskovou zprávu ČMKOS k prezidentské volbě naleznete ZDE.

MF – Přehled nejdůležitějších změn

10. 1. 2018

 
MFČR

MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018.

Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018“ naleznete ZDE.

Sociální zabezpečení v roce 2018

10. 1. 2018

 
CSSZ

ČSSZ – Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2018

Česká správa sociálního zabezpečení přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018.

Zdroj: ČSSZ „ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017.“ naleznete ZDE.

MPSV – Minimální mzda od 1. ledna 2018

9. 1. 2018

 
MPSV

S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 200 Kč za měsíc na 12 200 Kč, resp. O 7,20 Kč za hodinu na 73,20 Kč.
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech základních pracovněprávních vztahů – pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zdroj MPSV: „Minimální mzda od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

Leták „Minimální mzda od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2018

2. 1. 2018

 
MPSV

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.


Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

Od ledna dojde ke změnám u rodičovského příspěvku

18. 12. 2017

 
MPSV

MPSV – Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku

Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství.


Zdroj MPSV: „Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku“ naleznete ZDE.

Nový portál OdboryPlus

5. 12. 2017

 
MPSV

Po technické přestávce, která byla způsobena změnou provozovatele, se vrací Odboryplus.cz, portál plný výhod pro členy odborových organizací ČMKOS. V příloze tohoto e-mailu naleznete základní informace týkající se nového portálu a zejména postup registrace členů, kteří byli zaregistrováni na původním portálu.
Portál naleznete na klasické adrese www.odboryplus.cz


Informace, jak se na nový benefitní portál registrovat a jak nový benefitní portál funguje, naleznete ZDE.

 
 
V č

Poslední aktualizace: 18. 1. 2018

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG