ČMKOS – Sjezd ČMKOS

19. 4. 2018

 
CMKOS

Společně silnější …
…je mottem VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v Hotelu Olšanka za účasti významných politických představitelů – premiéra, předsedů obou komor Parlamentu ČR a dalších našich a zahraničních osobností. Zúčastní se ho například představitelé německých, a rakouských odborů.

Sjezd ČMKOS zvolí na čtyři roky nové vedení a přijme programové cíle do roku 2022. V rámci panelové diskuze s odborníky chce ČMKOS otevřít nové téma a zahájit v ČR vážnou debatu o problematice délky pracovní doby.
Druhý den jednání bude zahájen připomenutím Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Tiskovou zprávu ČMKOS „Společně silnější“ naleznete ZDE.

Vláda schválila usnesení ke Kolektivní dohodě vyššího stupně

12. 4. 2018

 
Vláda

Vláda ČR na jejím zasedání dne 11. 4. 2018 schválila návrh usnesení vlády o pověření ministryně práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní financí a ministrem vnitra provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího stupně podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

ČMKOS - Karenční doba versus zdraví zaměstnanců

27. 3. 2018

 
ČMKOS

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance.
Odbory vždy poukazovaly na skutečnost, že karenční doba přinesla zaměstnancům jen zhoršení jejich postavení v době nemoci a zaměstnavatelům značné úspory. Snížení odvodů na sociální pojištění jim ročně přineslo téměř 20 miliard korun. Podle ČMKOS zaměstnavatelé zavedením karenční doby rozhodně netratili a netratí.

Tiskovou zprávu ČMKOS ke karenční době naleznete ZDE.

Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

22. 3. 2018

 

Ačkoli Odborový svaz státních orgánů a organizací neodmítá všechny změny v návrhu obsažené, novela jako celek představuje nebezpečí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu, a jako takovou ji i nadále OS SOO odmítá. Stejně důrazně odmítáme způsob projednání návrhu a nerespektování odborů jako jedné ze stran sociálního dialogu.

Celý text „Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

Zdroj: E-sondy „Odbory důrazně odmítají novelu služebního zákona“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Lidé nesmějí umírat za svoje povolání

27. 2. 2018

 
ČMKOS

ČMKOS k vraždě novináře na Slovensku
Českomoravská konfederace odborových svazů je otřesena vraždou slovenského novináře, která podle slovenských policejních zdrojů s největší pravděpodobností souvisí s jeho povoláním.
„V demokratické zemi, jakou je Slovensko, představuje podezřelá likvidace novináře varování. Umlčování lidí za názory si exemplárně připomínáme nyní v souvislosti se 70. výročím únorového převratu. A v době, kdy tyto praktiky považujeme za minulost, se stane čin, který nás varuje, jak křehká naše demokracie je. Chtěl bych jménem ČMKOS vyjádřit hlubokou soustrast našemu blízkému Slovensku a pozůstalým nad ztrátou jejich nejbližších,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

ČMKOS – Odbory jsou odbory, ne lobbistická skupina

21. 2. 2018

 
ČMKOS

Zákulisní a netransparentní lobbing je v ČR reálný problém, na který upozorňovaly i odbory. Protože právní úprava mířící na lobbisty v Česku dosud chybí, minulá vláda přistoupila k vypracování věcného návrhu zákona. V zahraničí se lobbing běžně reguluje, v posledních letech obdobné úpravy přijalo Maďarsko, Slovinsko, Rakousko. Nyní se tímto problémem začala zabývat stávající vláda v demisi a navázala na úpravu, kterou připravoval ministr pro lidská práva Sobotkovy vlády.
ČMKOS se však proti novému návrhu důrazně ohradila, protože považuje za naprostý právní nesmysl, aby mezi lobbistické skupiny byly zařazeny odbory.

Tiskovou zprávu ČMKOS „Odbory jsou odbory, ne lobbistická skupina“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory

11. 2. 2018

 

Pomohlo vám členství v odborech? Vyřešili jste díky svému členství v odborech problém, který byste sami zvládli jen těžko? Zažili jste díky odborům příjemné chvíle?

PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH O TOM, ŽE ČLENSTVÍ V ODBORECH MÁ SMYSL!

Své příběhy spolu s podepsanou přihláškou do soutěže zasílejte:

 • elektronicky na adresu soutez@cmkos.cz
 • nebo poštou na adresu ČMKOS, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha, s uvedením hesla „SOUTĚŽ“ na obálce, a to nejpozději do 15. března 2018.
 • Zdroj: ČMKOS – „Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory"ZDE.

  Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

  25. 1. 2018

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá návrh novely zákona o státní službě v předložené podobě. Ani po včerejším jednání na Ministerstvu vnitra ČR k vypořádání připomínek se nemůžeme zbavit dojmu, že hlavním cílem novely je narušení původního smyslu zákona, kterým je depolitizace a profesionalizace státní služby.

  Celý text „Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

  Prohlášení OS SOO k novele zákona o státní službě

  17. 1. 2018

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací, který prostřednictvím svých základních organizací zastupuje valnou většinu státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve správních úřadech, se znepokojením sleduje jak postup legislativních prací, tak i jejich obsah při zamýšlené novelizaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Novela je připravena narychlo, bez důkladného rozvážení zejména zásadních koncepčních zásahů, v některých oblastech vykazuje velkou míru inklinace k narušení základních principů, na kterých zákon o státní službě stojí, a některých jeho cílů, zejména stabilizace a depolitizace státní správy.

  Celý text „Prohlášení OS SOO k novele zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

  MV – Setkání se zástupci odborových svazů

  17. 1. 2018

   
  CSSZ

  MV – Setkání zástupců odborových svazů působících v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra

  Ve čtvrtek 9. ledna se v budově ministerstva vnitra ČR konalo úvodní setkání Mgr. Lubomíra Metnara s představiteli odborových svazů. Setkání proběhlo formou diskuse, kdy jednotliví předsedové seznámili ministra vnitra s okruhy, které je v rámci sociálního dialogu potřeba přednostně řešit, případně navázat na již započatá jednání. Zástupci OS SOO přednesli požadavek na uzavření Kolektivní dohody vyššího stupně pro příslušníky všech bezpečnostních sborů a dále požádali pana ministra o podporu při vyjednávání o platech, aby případné zvyšování platů se týkalo nejenom příslušníků, ale i civilních zaměstnanců bezpečnostních sborů.

  ČSSZ – Nová dávka nemocenského pojištění – otcovská

  16. 1. 2018

   
  CSSZ

  Letos od 1. února si novopečení tatínkové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich miminkem.

  Zdroj: ČSSZ – Informace o nové dávce nemocenské pojištění naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – Leták „Komu a za jakých podmínek náleží otcovská poporodní péče – otcovská“ naleznete ZDE.

  ČMKOS k prezidentské volbě

  15. 1. 2018

   
  ČMKOS

  Největší odborová centrála v ČR plně respektuje legitimní rozhodování voličů v prezidentské volbě, kteří do druhého kola z velké škály osobností vybrali dva silné kandidáty. "Věříme, že naši členové budou při rozhodující volbě přihlížet a rozhodovat se i podle toho, zda budoucí prezident je připraven hájit zájmy nejpočetnější skupiny občanů - zaměstnanců, jejich rodin a generace důchodců," uvedl, předseda ČMKOS Josef Středula.
  „Přejeme si, aby budoucí hlava státu byla v duchu masarykovské tradice vnímavým prezidentem s hlubokým vztahem k pravdě," zdůraznil J. Středula. Odbory nechtějí přispívat k polarizaci společnosti a uvádět preferující jméno, věří v moudrý úsudek volič.

  Tiskovou zprávu ČMKOS k prezidentské volbě naleznete ZDE.

  MF – Přehled nejdůležitějších změn

  10. 1. 2018

   
  MFČR

  MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

  Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018.

  Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018“ naleznete ZDE.

  Sociální zabezpečení v roce 2018

  10. 1. 2018

   
  CSSZ

  ČSSZ – Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2018

  Česká správa sociálního zabezpečení přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018.

  Zdroj: ČSSZ „ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017.“ naleznete ZDE.

  MPSV – Minimální mzda od 1. ledna 2018

  9. 1. 2018

   
  MPSV

  S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 200 Kč za měsíc na 12 200 Kč, resp. O 7,20 Kč za hodinu na 73,20 Kč.
  Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech základních pracovněprávních vztahů – pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  Zdroj MPSV: „Minimální mzda od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

  Leták „Minimální mzda od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2018

  2. 1. 2018

   
  MPSV

  Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.


  Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

  Od ledna dojde ke změnám u rodičovského příspěvku

  18. 12. 2017

   
  MPSV

  MPSV – Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku

  Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství.


  Zdroj MPSV: „Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku“ naleznete ZDE.

  Nový portál OdboryPlus

  5. 12. 2017

   
  MPSV

  Po technické přestávce, která byla způsobena změnou provozovatele, se vrací Odboryplus.cz, portál plný výhod pro členy odborových organizací ČMKOS. V příloze tohoto e-mailu naleznete základní informace týkající se nového portálu a zejména postup registrace členů, kteří byli zaregistrováni na původním portálu.
  Portál naleznete na klasické adrese www.odboryplus.cz


  Informace, jak se na nový benefitní portál registrovat a jak nový benefitní portál funguje, naleznete ZDE.

   
   
  V č

  Poslední aktualizace: 19. 4. 2018

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG